ဖက်ဒရယ်စနစ်အလုပ်ရုံးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

ချင်းပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး၊ ရေးရာအစည်းအဝေးခန်းမ၌ (၂၉/၆/၂၀၁၉)ရက်နေ့ နံနက် (၀၉၀၀)နာရီမှ ညနေ(၀၄၀၀)နာရီအထိ Forum of Federation (The Global Network on Federalism and Devolved Governance) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ဖက်ဒရယ်စနစ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ ယင်းအစီအစဉ်တွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ပါဝင်ပါသည်။ (၃၀/၆/၂၀၁၉)ရက်နေ့ ညနေ(၀၁၀၀)တွင် လည်း ဆက်လက်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 

Share this post

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.