အစည်းအဝေး

ပထမအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး
ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)
    ၃၁.၁.၂၀၁၁ (တနင်္လာနေ့) ပထမအကြိမ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) အစည်းအဝေးမှချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ-
    (က)    သဘာပတိတင်မြှောက်ခြင်း အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်အား သဘာပတိတင်မြှောက်သည်-
        အမည်                -    ဦးဟုန်းငိုင်း
        အဘအမည်            -    ဦးဟာဟုန်း
        မွေးသက္ကရာဇ်            -    ၃၀.၃.၁၉၅၆
        နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်    -    ၄/မမန(နိုင်) ဝ၁၃၈၇၁
        ပညာအရည်အချင်း        -    ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း) မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ကာကွယ်ရေးပညာ)
        ရာထူး/အလုပ်အကိုင်        -    စစ်မှုထမ်း(ငြိမ်း) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပယက(ချင်း)
        မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ            -    မင်းတပ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
                            (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)
ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)
    (ခ)    ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း
        (၁)    ပထမအကြိ်မ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် တင်မြှောက်သည်-
        အမည်                -    ဦးဟောက်ခင်ခမ်း
        အဘအမည်            -    ဦးဇဲလ်ခေါထန်း
        မွေးသက္ကရာဇ်            -    ၁၂.၂.၁၉၄၈
        နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်    -    ၄/တဇန(နိုင်) ဝ၀၁၇၁၅
        ပညာအရည်အချင်း        -    ဘီအေ/ဘီအီးဒီ
        လူမျိုး/ဘာသာ            -    ချင်း/ခရစ်ယာန်
        ရာထူး/အလုပ်အကိုင်        -    မြို့နယ်ပညာရေး(ငြိမ်း)
        မဲဆန္ဒနယ်/ပါတီ            -    တွန်းဇန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)
                            (ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ)

 

Share this post

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

About Us

Nulla nunc dui, tristique in semper vel, congue sed ligula. Nam dolor ligula, faucibus id sodales in, auctor fringilla libero. Nulla nunc dui, tristique in semper vel. Nam dolor ligula, faucibus id sodales in, auctor fringilla libero.