ချင်း ပြည်နယ် လွှတ်တော်


ချင်း ပြည်နယ် လွှတ်တော် သမိုင်း

အစည်းအဝေး

ပထမအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး
ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)
    ၃၁.၁.၂၀၁၁ (တနင်္လာနေ့) ပထမအကြိမ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) အစည်းအဝေးမှချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ-
    (က)    သဘာပတိတင်မြှောက်ခြင်း အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်အား သဘာပတိတင်မြှောက်သည်-
        အမည်                -    ဦးဟုန်းငိုင်း

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအကြောင်းနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်း

ခွါန်ကြွဲပွဲတော်
    ခွါန်ကြွဲပွဲတော်ကို ဟားခါးမြို့နယ်နှင့် ထန်တလန်မြို့နယ်ရှိ ချင်းလူမျိုးတို့၏ အကြီးအကျယ်ဆုံးသော ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်ပွဲတော်ဖြစ်သည်။ ပွဲတော်မှာ (၇)ရက်ခန့်ကြာပြီး ပွဲပြုလုပ်သူအိမ်ရှင်၏ တတ်နိ်ုင်သည့်အတိုင်း အတာဖြင့် နွားနောက်ငါးကောင်မှာ အကောင်(၂၀)အထိ အကုန်ကျခံကျင်းပသည်။

Pages