ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၈)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့) ကျင်းပမှုတင်ပြခြင်း

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂)ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) နံနက် (၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၂၄)ဦးအနက် (၁၉)ဦးတက်ရောက်၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၇၉.၁၇%) တက်ရောက်သည့်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၈)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့) အထမြောက်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ (၁ဝးဝ၂)နာရီ အချိန်တွင် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၈)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ကျင်းပမှုတင်ပြခြင်း

         ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၇)ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့) နံနက် (၁၀၀၀)နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂၄)ဦးအနက် (၂၃)ဦးတက်ရောက်၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၉၅.၈၃%) တက်ရောက်သည့်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၈)ကြိမ် မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) အထမြောက်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ (၁ဝးဝ၅)နာရီအချိန်တွင် ကြေညာခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့) ကျင်းပမှု


၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀၀၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၂၃)ဦးအနက် (၂၂)ဦးတက်ရောက်၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၉၅.၆၅%)တက်ရောက်သည့်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ် လွှတ်တော်(၁၅)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)အထမြောက်ကြောင်း၊ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ မေးခွန်း(၁၅)ခု မေးမြန်းခဲ့ရာ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးမှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)

ဒုတိယအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)
ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း

အစည်းအဝေး

ပထမအကြိမ် ချင်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး
ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)
    ၃၁.၁.၂၀၁၁ (တနင်္လာနေ့) ပထမအကြိမ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) အစည်းအဝေးမှချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ-
    (က)    သဘာပတိတင်မြှောက်ခြင်း အောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်အား သဘာပတိတင်မြှောက်သည်-
        အမည်                -    ဦးဟုန်းငိုင်း

အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း 5

အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း

အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း 4

အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း

အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း 3

အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း

အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း 2

အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း အစည်းအဝေးများ နမူနာ သတင်း